Restaurering av tak

Tak rettet opp, nye vindskier, forkantbord og takrenner. Bytter ut de slitne luftehattene og heltekker pipen.